Svetainės naudojimosi taisyklės - Credit King
1. Bendrosios nuostatos

1.1. Paskolų palyginimo platformos svetainės naudojimosi taisyklės (toliau – Naudojimosi taisyklės) yra taikomos Paskolų palyginimo platformos Credit King svetainei (https://creditking.lt), jos subdomenams ir skiltims (toliau – Svetainė).

1.2. Prisijungdamas prie Credit King Svetainės ir naudodamasis joje esančia informacija ar paslaugomis, Vartotojas patvirtina, kad sutinka su šiomis Naudojimosi taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Informacija apie tai, kaip tvarkome Vartotojų asmens duomenis Vartotojams lankantis Svetainėje ir naudojantis Svetainėje siūlomomis paslaugomis, pateikiama Privatumo politikoje (https://creditking.lt/privatumo-politika/).

1.4. Su Svetainėje naudojamais Slapukais ir jų naudojimo tikslais Vartotojai gali susipažinti Privatumo politikoje (https://creditking.lt/privatumo-politika/).

2. Vartojamos sąvokos

2.1. Paskolų palyginimo platforma Credit King, nuosavybės teise priklausanti UAB Vertikalus dangus, buveinės adresas Olimpiečių g. 5, 09232 Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas 305088516, toliau vadinama Bendrove.    

2.2. Svetainė yra Paskolų palyginimo platformos Credit King svetainė  https://creditking.lt, jos subdomenai ir skiltys.

2.3. Naudojimosi taisyklės yra šios Svetainės Naudojimosi taisyklės.

2.4. Vartotojo paskyra yra Paskolų palyginimo platformos aplinka, kur Vartotojas gali užpildyti paraišką ir gauti asmeninius paskolų pasiūlymus.

2.4. Vartotojas yra bet kuris fizinis asmuo, kuris lankosi Svetainėje ir naudojasi joje esančia informacija.

3. Naudojimosi svetaine apribojimai

3.1. Bendrovė siekia užtikrinti, kad Svetainėje pateikiama informacija būtų išsami ir tiksli, tačiau neteikia jokių patvirtinimų ar garantijų dėl šios informacijos. Svetainėje pateikiamą informaciją Bendrovė gali keisti be išankstinio įspėjimo.

4. Naudojimosi svetaine nuostatos 

4.1. Vartotojas užtikrina, kad visi įkeliami dokumentai ir failai, duomenys ir informacija, kurią Vartotojas pateikia naudodamasis Svetaine:

4.1.1. nėra apgaulinga, suklastota ar neteisinga;

4.1.2. neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir viešajai tvarkai;

4.1.3. nepažeidžia Bendrovės ar trečiųjų asmenų teisių bei interesų;

4.1.2. nėra įžeidžiančio ar neapykantą kurstančio turinio.

4.2. Draudžiama Svetaine naudotis siekiant vykdyti neteisėtą veiklą.

4.3. Bendrovė turi teisę vienašališkai ir be išankstinio perspėjimo užblokuoti Vartotojo paskyrą Svetainėje, jeigu Vartotojas pažeidė bent vieną iš 4.1. – 4.2. punktų.

4.4. Vartotojas patvirtina, kad naudojimosi Svetaine dieną:

4.4.1. jis yra pilnametis;

4.4.2. jis yra veiksnus;

4.4.3. jis nėra apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

4.4. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad jis sutinka su jo asmens duomenų bei kitos pateiktos informacijos tvarkymu. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai išdėstyti Bendrovės Privatumo politikoje (https://creditking.lt/privatumo-politika/).

4.5. Vartotojui griežtai draudžiama registruotis Svetainėje nurodant ne savo asmens duomenis. Esant įtarimui, kad šis reikalavimas gali būti pažeistas, Bendrovė turi teisę nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo užblokuoti Vartotojo paskyrą Svetainėje, ir perduoti turimus Vartotojo duomenis atsakingoms valstybinėms institucijoms.

4.6. Vartotojas patvirtina, kad saugos savo prisijungimo duomenis (el. pašto adresą ir slaptažodį) ir neatskleis jų tretiesiems asmenims. Vartotojui sužinojus, kad jo prisijungimo duomenys yra žinomi tretiesiems asmenims, Vartotojas privalo nedelsiant apie tai pranešti Bendrovei. Visa atsakomybė ir pareigos, atsiradusios tretiesiems asmenims panaudojus Vartotojo prisijungimo duomenimis, tenka Vartotojui.

4.7. Vartotojas patvirtina, kad jis supranta, jog paraiškos pateikimas Svetainėje negarantuoja paskolos gavimo, kadangi Bendrovė nėra atsakinga už Vartotojo kreditingumo vertinimą ir paskolos suteikimą.

5. Paslaugų teikimo tvarka

5.1. Svetainėje www.creditking.lt Vartotojui užpildžius paraišką paskolai gauti (toliau – Paraiška), Bendrovė ir Bendrovės partneriai (kitos kredito bendrovės) turi teisę (bet ne pareigą) vertinti Vartotojo kreditingumą, tikrinti Vartotojo pajamas bei įsipareigojimus.

5.2. Paskolų palyginimo paslauga Vartotojui teikiama nemokamai.

5.3. Paskolų palyginimo paslauga Vartotojas gali pasinaudoti tik užsiregistravęs Svetainėje, patvirtinęs savo tapatybę 0,01 Eur pavedimu ir užpildęs Paraišką. 

5.4. 0,01 Eur mokestis nėra laikomas paslaugų mokesčiu, kadangi jis yra taikomas tik registracijos Svetainėje metu. 0,01 Eur pavedimo tikslas yra patvirtinti Vartotojo tapatybę ir įsitikinti Vartotojo valia, todėl šis pavedimas Vartotojui nesuteikia teisės kreiptis į Bendrovę dėl sąskaitos išrašymo ar sumos grąžinimo Vartotojui.

5.5. Tvirtindamas savo tapatybę 0,01 Eur pavedimu Vartotojas taip pat patvirtina, kad sutinka su asmens duomenų tvarkymu. 

5.6. Registracijos Svetainėje metu Vartotojas privalo pateikti slaptažodį, sudarytą iš Vartotojo pasirinkto, slapto ir unikalaus didžiųjų ir mažųjų raidžių bei skaičių derinio. Slaptažodis skirtas nustatyti Vartotojo tapatybę ir įsitikinti Vartotojo valia lankantis Svetainėje ir vykdant šias Naudojimosi taisykles.

6. Intelektinės nuosavybės teisės 

6.1. Svetainė priklauso Bendrovei, ir visa Svetainėje skelbiama informacija yra saugoma intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

6.2. Draudžiama Svetainėje esančią informaciją naudoti komerciniams tikslams.

6.3. Vartotojas įsipareigoja laikytis nurodytų reikalavimų, o bet kokį reikalavimų nesilaikymą Bendrovė laikys intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu. 

7. Naudojimosi taisyklių keitimas 

7.1. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu, vienašališkai ir nepranešusi Vartotojui keisti Naudojimosi taisykles.