Privatumo politika - Credit King

Šiame privatumo pranešime mes, UAB „Vertikalus dangus“, juridinio asmens kodas 305088516 („Credit King“ arba „mes“), pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis mūsų svetainėje bei naudojantis mūsų paslaugomis.

Pirmą kartą Jums apsilankius mūsų svetainėje, prašysime Jus sutikti su slapukų naudojimu, šiame pranešime numatytomis sąlygomis.

[Mūsų svetainėje įdiegti privatumo kontrolės nustatymai, kurie suteikia Jums galimybę nuspręsti, kaip tvarkysime Jūsų asmens duomenis. Naudodamiesi privatumo nustatymais, galite nustatyti, ar pageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, o taip pat riboti slapukais apie Jus gaunamos informacijos kiekį.]

Šiame pranešime rasite atsakymus į šiuos klausimus:

(a)       kaip naudojame Jūsų duomenis;

(b)       kam ir kada teikiame Jūsų duomenis;

(c)       kaip ilgai saugome Jūsų duomenis;

(d)       kokia yra mūsų tiesioginės rinkodaros politika;

(e)       kokias teises turite, susijusias su Jūsų duomenimis;

(f)        kaip naudojame slapukus;

(g)        į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį.

Šis privatumo pranešimas yra neatskiriama svetainės naudojimosi ir paslaugų teikimo taisyklių dalimi.

Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šiame pranešime nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis skiltyje „Kontaktai“ (https://creditking.lt/kontaktai/) nurodytais būdais.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu susisiekti galite el. paštu: viktorija@creditking.lt

 1. Kaip naudojame Jūsų duomenis?

1.1.        Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:

(a)       duomenų kategorijas, kurias tvarkome;

(b)       tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš Jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;

(c)        tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis; bei

(d)       duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

1.2.        Mes tvarkome Jūsų prieigos duomenis („prieigos duomenys“). Prieigos duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus duomenis, Jūsų pateikiamus registracijos svetainėje metu. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Prieigos duomenis tvarkome svetainės administravimo, paslaugų teikimo, svetainės ir teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimo tikslais bei komunikacijai su Jumis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

1.3.        Mes tvarkome informaciją, susijusią su Jums teikiamomis paslaugomis mūsų svetainėje („paslaugų teikimo duomenys“). Paslaugų teikimo duomenys gali apimti Jūsų kontaktinius duomenis, asmens tapatybės dokumente pateikiamus duomenis, informaciją apie Jūsų pajamas bei išlaidas ir kitą, pildant svetainėje pateikiamas formas Jūsų nurodomą, reikalingą prašomoms paslaugoms suteikti. Paslaugų teikimo duomenis tvarkome, kad galėtume Jums suteikti paslaugas bei, kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

1.4.        Mes tvarkome informaciją, kurią pateikiate mums, pageidaudami gauti mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu („pranešimų duomenys“). Šiuos duomenis tvarkome aktualių informacinių pranešimų bei naujienlaiškių siuntimui. Šiuos duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu. Be to, tuo atveju, jei Jums jau teikėme paslaugas mūsų svetainėje ir tam neprieštaraujate, taip pat pranešimų duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais.

1.5.        Mes tvarkome informaciją susijusią su bet kokia Jūsų siųsta komunikacija mums („komunikacijos duomenys“). Komunikacijos duomenys gali apimti tiek patį susirašinėjimo, skambučio turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad susisiektume su Jumis, o taip pat apskaitos tikslais. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą, užtikrinti vienodos ir geros kokybės konsultavimo praktiką, konfliktinių situacijų tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimą.

1.6.        Mes tvarkome informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine bei mūsų teikiamomis paslaugomis („naudojimosi duomenys“). Naudojimosi duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi paslaugomis laikotarpius, dažnumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba. Šiuos duomenis tvarkome norėdami geriau suprasti Jūsų naudojimąsi svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami stebėti ir tobulinti svetainę bei joje teikiamas paslaugas.

1.7.        Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises.

1.8.        Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.

1.9.        Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

 1. Kam ir kada teikiame Jūsų duomenis?

Duomenų teikimas Partneriams

2.1.        Teikdami Jums paslaugas, veikiame kaip finansinių paslaugų tarpininkas ir, Jūsų pageidavimu, perduodame Jūsų paslaugų teikimo duomenis finansines paslaugas teikiančioms įmonėms, galinčioms pateikti Jums tinkamiausią finansavimo pasiūlymą („Partneriai“).

2.2.        Atkreipiame dėmesį, kad mūsų Partneriai, prieš pateikdami finansavimo pasiūlymą, atliks Jūsų mokumo ir finansinės rizikos vertinimą, o taip pat tvarkys Jūsų asmens duomenis, vykdydami iš pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei pareigos „pažink klientą“ vykdymą reguliuojančių teisės aktų kylančias pareigas. Šiais tikslais, Jūsų sutikimo pagrindu, Partneriai turės galimybę gauti (arba tikrinti) informaciją apie Jus iš įvairių trečiųjų šaltinių (įskaitant, bet neapsiribojant UAB Creditinfo Lietuva, VĮ Registrų centro (Gyventojų registro departamento), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos banko (Paskolų rizikos duomenų bazė, Nekredituotinų asmenų sąrašo informacinė sistema)). Tam tikrais atvejais Jūsų mokumą Partneriai gali vertinti ir automatiniu būdu, kuris ateityje gali daryti įtaką Jūsų galimybei sudaryti finansavimo sandorius.

2.3.        Tvarkydami asmens duomenis (įskaitant atliekamą mokumo ir finansinės rizikos vertinimą) Partneriai vadovaujasi savo privatumo politikomis ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Prieš išreiškiant sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų perdavimo Partneriams, rekomenduojame susipažinti su jų privatumo informacija.

2.4.        Su aktualiu Partnerių sąrašu ir jų privatumo informacija galite susipažinti čia: https://creditking.lt/partneriai/ .

2.5.        Bet kuriuo atveju, Jūsų paslaugų teikimo duomenys yra perduodami tik atsakingai atrinktiems Partneriams, su kuriais pasirašomos rašytinės bendradarbiavimo sutartys, kuriose Partneriai įsipareigoja tvarkyti Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimais ir tik ta apimtimi, kiek yra būtina suteikti Jūsų pageidaujamas paslaugas. Kilus įtarimų, kad mūsų Partneriai pažeidžia šioje dalyje numatytus duomenų tvarkymo principus, prašome kreiptis el. paštu: viktorija@creditking.lt.

Duomenų teikimas kitoms trečiosioms šalims

2.6.        Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai iš mūsų grupės bendrovių (įskaitant tiek mūsų dukterines bendroves, tiek ir mus kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves) tiek, kiek tai bus būtina tikslams, numatytiems šiame pranešime pasiekti.

2.7.        Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų draudikams bei profesionaliems konsultantams tiek, kiek tai bus būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas, ar pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą.

2.8.        Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais, tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, el. pašto paslaugų teikėjai). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

2.9.        Šalia konkrečių Jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

2.10.     Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma, įskaitant Europos Komisijos patvirtintų standartinių sutarties sąlygų dėl duomenų perdavimo pasirašymą. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų taikomas apsaugos priemones, prašome kreiptis el. paštu: viktorija@creditking.lt.

 1. Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

3.1.        Jūsų asmens duomenis bet kuriuo tikslu ar tikslais tvarkome ne ilgiau, nei tai yra būtina tam konkrečiam tikslui ar tikslams. Bet kuriuo atveju:

(a)       prieigos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie paskyros;

(b)       paslaugų teikimo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paslaugų teikimo užbaigimo dienos;

(c)        pranešimų duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutikimo davimo dienos;

(d)       komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo komunikacijos pabaigos.

3.2.        Tam tikrais atvejais neturime galimybių iš anksto nurodyti konkrečius periodus, kiek saugosime Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui naudojimosi duomenys bus saugomi tiek, kiek jie bus reikalingi konkretiems jų tvarkymo tikslams.

3.3.        Nepaisant aukščiau šioje pranešimo dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

 1. Tiesioginė rinkodara

4.1.        Jums sutikus, siųsime rinkodaros pranešimus el. paštu ir (arba) SMS tam, kad informuotume Jus apie mūsų naujienas.

4.2.        Taip pat jeigu Jums jau teikėme paslaugas ir tam neprieštaraujate, taip pat informuosime Jus apie kitus mūsų produktus, kurie galėtų būti Jums aktualūs bei informaciją, susijusią su jais.

4.3.        Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu.

4.4.        Tai galite padaryti:

(a)       paspaudžiant atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros pranešime;

(b)       susisiekiant su mumis skiltyje „Kontaktai“ (https://creditking.lt/kontaktai/) nurodytais būdais.

4.5.        Atlikus bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų, Jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume, jog ateityje mūsų rinkodaros pranešimų nebegautumėte.

4.6.        Atkreipiame dėmesį, kad kadangi mūsų veiklą sudaro gausybė tarpusavyje susijusių paslaugų, gali prireikti kelių dienų, kol visos sistemos bus atnaujintos, todėl rinkodaros pranešimus galite gauti ir toliau tuo laikotarpiu, kol Jūsų prašymas yra vis dar vykdomas.

4.7.        Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesustabdys pranešimų, tiesiogiai susijusių su paslaugų Jums teikimu.

 1. Jūsų teisės

5.1.        Šioje pranešimo dalyje pateikiame Jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte pilną informaciją apie šias teises.

5.2.        Pagrindinės Jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:

(a)       teisė susipažinti su duomenimis;

(b)       teisė reikalauti ištaisyti duomenis (didžiąją dalį su šia teise susijusių veiksmų galite atlikti prisijungę prie paskyros, spausdami čia https://app.creditking.lt ;

(c)       teisė reikalauti ištrinti duomenis;

(d)       teisė apriboti duomenų tvarkymą;

(e)       teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;

(f)        teisė į duomenų perkeliamumą;

(g)       teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;

(h)       teisė atšaukti sutikimą.

5.3.        Teisė susipažinti su duomenimisJūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.

5.4.        Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.

5.5.        Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenysŠios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

5.6.        Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

5.7.        Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi Jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat, galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

5.8.        Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.

5.9.        Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistiniais tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra būtini užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso priežasčių.

5.10.     Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

(a)       sutikimas; arba

(b)       sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį,

turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

5.11.     Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.ada.lt.

5.12.     Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

5.13.     Šalia konkrečių priemonių, nurodytų šioje pranešimo dalyje ar svetainėje, Jūs taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš šioje pranešimo dalyje minimų teisių kreipdamiesi į mus skiltyje „Kontaktai“ (https://creditking.lt/kontaktai/) nurodyta kontaktine informacija.

 1. Apie slapukus

6.1.        Slapukai – tai mažos apimties tekstiniai failai, veikiantys kaip Jūsų identifikatoriai, kuriuos svetainės serveris siunčia į Jūsų naršyklę ir kurie yra saugojami Jūsų naršyklėje. Kiekvieną kartą naršyklei kreipiantis į svetainės serverį, toks identifikatorius yra siunčiamas atgal į svetainės serverį.

6.2.        Įprastai slapukuose nėra jokios informacijos, kuri galėtų identifikuoti vartotoją, tačiau Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, gali būti siejami su informacija, gauta ir saugoma slapukų pagalba.

 1. Slapukai, kuriuos naudojame

Svetainėje naudojame keturių pagrindinių paskirčių slapukus, žemiau juos pateikiame, kartu įvardydami jų naudojimo tikslus:

(a)       Būtinieji slapukai –naudojami tam, kad užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, vartotojų bei jų duomenų saugumą, kokybišką klientų aptarnavimą, lengvą paskyros sukūrimą;

(b)       Funkciniai slapukai – naudojami tam, kad pagerinti svetainės naudotojų patirtį, analizuoti sistemos naudojimą ir pagal tai tobulinti savo teikiamas paslaugas;

(c)        Rinkodaros slapukai – naudojami stebėti vartotojų elgseną bei pagal tai optimizuoti reklamines kompanijas.

 1. Slapukai, kuriuos naudoja mūsų paslaugų teikėjai

8.1.        Mūsų paslaugų teikėjai tai pat naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami Jūsų kompiuteryje, kai Jūs lankotės mūsų svetainėje.

8.2.        Mes naudojame:

 1. Google Analytics slapukus, tam, kad galėtume stebėti savo svetainės lankomumą. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda pastebėti svetainės sutrikimus, taip pat matuoti svetainės pralaidumą. Su Google Analytics privatumo pranešimu galite susipažinti čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 2. Intercom.com slapukus, tam, kad galėtume stebėti savo svetainės lankomumą. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda stebėti lankymosi svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Naudojami slapukai mums taip pat padeda užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimo specialistų darbą su svetainėje apsilankančiais vartotojais, kurie kreipiasi pagalbos kontaktuodami per Intercom live chat. Su Intercom.com privatumo pranešimu galite susipažinti čia: https://www.intercom.com/legal/privacy 

 3. Facebook Pixel, mes naudojame kaip analizės įrankį, leidžiantį įvertinti reklamos efektyvumą, padedantį suprasti veiksmus, kuriuos atliekate mūsų svetainėje. Šie slapukai mums padeda stebėti „Facebook“ skelbimus, optimizuoti skelbimus pagal surinktus duomenis, kurti tikslines auditorijas būsimiems skelbimams ir pakartotinę rinkodarą  potencialiems klientams – žmonėms, kurie jau ėmėsi tam tikrų veiksmų mūsų svetainėje. Su Facebook Pixel privatumo pranešimu galite susipažinti čia: https://www.facebook.com/policy.php 

   9.  Kaip galite valdyti slapukus?

9.1.        Dauguma internetinių naršyklių suteikia teisę naudotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Priemonės tai padaryti gali skirtis, atsižvelgiant į konkrečią naršyklę bei konkrečią jos versiją. Aktualią informaciją apie tai, kaip blokuoti ar ištrinti slapukus galite pasiekti pačių naršyklių teikėjų svetainėse, pavyzdžiui Chrome; Firefox;Internet Explorer; Safari.

9.2.        Slapukų užblokavimas gali turėti neigiamą įtaką daugelio svetainių naudojimui.

9.3.        Užblokavę slapukus negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

 1. Trečiųjų šalių svetainės

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

 1. Vaikų asmens duomenys

11.1.     Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims vyresniems nei 18 metų.

11.2.     Jeigu turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmens, kuris yra jaunesnis nei šioje dalyje nurodytas amžius, tokio asmens duomenis ištrinsime iš duomenų bazių.

 1. Duomenų atnaujinimas

Prašome informuoti, jei Jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti.

 1. Pranešimo pakeitimai

Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiami svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime elektroniniu paštu.